OBJEDNÁVKA


Termín zberu

Čunovo - štvrtok, 20.12.2018, 16:00-19:00

Typ spotrebiča

chladnička,mraznička

radiátor, ohrievač, mangel, ventilátor

umývačka riadu, práčka, sušička, zmýkačka

mikrovlnka, vysávač

sporák, rúra, varná doska

iné menšie spotrebiče

klimatizácia

Televízory a monitory NEZBIERAME. Pre ich ekologickú likvidáciu odporúčame zaniesť ich na zberný dvor.
"Iné menšie spotrebiče" ZVÁŽAME len ak nahlásite aspoň 1 väčší spotrebič (zoznam je vyššie), alebo počas "jarného" a "jesenného zberu".
Kontaktné údaje
Poznámka pre nás

Na základe zákona 18/2017 o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679:

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na účel organizácie mobilného zberu a zabezpečenia odvozu nahláseného elektroodpadu a to po dobu 3 mesiacov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo.

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov za účelom priebežného informovania o termínoch zberu a recyklácie elektroodpadu a ostatných možnostiach ekologickej likvidácie elektroodpadu v blízkosti môjho bydliska na dobu 5 rokov, a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa a email.

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov za účelom všeobecnej osvety a noviniek v oblasti zberu a recyklácie elektroodpadu na dobu 5 rokov, a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa a email.

Informácia o ochrane osobných údajov ohľadom súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely vykonávania zberu elektroodpadu a jeho propagácie.